10
mar
2020
Ystad-Tornväktaren
Hotel Continental
Ystad,
Sweden

Leif Hjärre, tidigare ägare av Gärsnäs möbler, Egyptenkännare, och Österlening.

Anmäl till ystad-tornvaktaren@rotary.se senast söndagen före mötet.

Efteranmälan direkt till Hotell Continental på telefon 0411-13700 (och som info till ystad-tornvaktaren@rotary.se)