29
jun
2021
Ystad-Tornväktaren
Hotel Continental

Sweden

PRESIDENTSKIFTE.

Vår nuvarande president Carl-Peter Hellberg, lämnar efter ett annorlunda Rotaryår. 
Pandemin som styrt vår verksamhet helt. Restriktioner som vi har följt för att
vara rädda om våra medlemmar. 
Men med kreativitet har klubben ordnat uteträffar. Dessa har samkörts med de andra klubbarna i Ystad,
vilket fungerat mycket bra.

Pågående president Per Dahlman tar över, återigen en president/medlem i återbruk på presidentposten.
Restriktionerna släpps (förmodligen håller släppet) och vi kan eventuellt åter igen träffas i våra veckomöten på vårt hotel Continental.

Mer information kommer.
Sedvanlig kallelse skickas ut i mail till klubbens medlemmar