Contact: Per Dahlman
21
sep
2021
Ystad-Tornväktaren
Hotel Continental

Sweden

Klubbsamråd.
Alla medlemmar kommer och tycker till.
Diskussionen från mötet 3 augusti tas upp, följs upp, revideras och kommenteras.

Anmälan om deltagande i mötet och måltiden sker som vanligt på klubbens mailadress ystad-tornvaktaren@rotary.se senast söndagen innan mötet.

Efteranmälan sker direkt till hotell Continental på telefon 0411-137 00, samt att du informerar klubbmästaren via mail till klubbmailen.

VÄLKOMNA!