Contact: Per Dahlman
31
aug
2021
Ystad-Tornväktaren
Hotel Continental

Sweden

Bygnadsantikvarie Björn Bjelke Holtermann berättar om olika byggnader och verk som bevarats i Ystad och på fler ställen genom genuin byggnadsvård.

 

Anmälan om deltagande i mötet och måltiden sker som vanligt på klubbens mailadress ystad-tornvaktaren@rotary.se senast söndagen innan mötet.

Efteranmälan sker direkt till hotell Continental på telefon 0411-137 00, samt att du informerar klubbmästaren via mail till klubbmailen.

VÄLKOMNA!