26 april hade vi det sista mötet i klubben.
 
Klubben som startade 1984 har valt att lägga ner sin verksamhet.
 
Tack för alla trevliga år med alla Rotarianer som medlemmar och som besökare.